Τα Άστρα έχουν τη δύναμη να μας πουν όσα θέλουμε να ξέρουμε για να δούμε τη λύση.
 
Τα Άστρα σε συνδυασμό με τη Μαντεία, μας απαντούν στο πρόβλημα και μας κατευθύνουν στη λύση.
 
Για πρώτη φορά στο χώρο της Μαντείας γίνεται ο συνδυασμός της Αστρολογίας και της Μαντείας σύμφωνα με την αρχαία δοξασία της αρχαιοελληνικής, εβραϊκής, αιγυπτιακής και μεσαιωνικής σχολής.
 
Ο Γενέθλιος χάρτης αναλύεται διεξοδικά και παράλληλα με την μελέτη των Ταρώ και της Ενόρασης κάθε πρόβλημα επιλύεται οριστικά.
 
Χαρισματικοί Αστρομάντεις κάτω απο την Διδασκαλία  σπουδαίων δασκάλων Απόκρυφων Σχολών και με την επίβλεψη του ΤΑΡΟΣΟΦΟΣ, επιτυγχάνουν με μεθοδική τάξη να επιλύουν οτιδήποτε αναφέρεται ως πρόβλημα από τα άτομα που τους συμβουλεύονται.
 
Με την Μέθοδο των Προόδων, Συναστρίας, Ηλιακής Επιστροφής, Ηλιακού Τόξου, η κάθε πρόβλεψη αναλύεται πολύπλευρα και δίνει αποτέλεσμα στην κάθε ερώτηση σας.
 
 
Η Πρόβλεψη είναι η Ανώτερη Οδός της Επίλυσης.
 
Η Αστρομαντεία είναι η Δύναμη της.